Blogg

Källkritik och källtillit

13 mars 2024 | Lexicon Interactive
AI-genererad tecknad tjej i Tokyos gatumiljö

Tro inte på allt du läser – här är frågorna du ska ställa dig.

Kan det där verkligen stämma? Varför ser jag det här just här och just nu? Det frågar jag mig ofta när jag scrollar och surfar runt. Att vara källkritisk är viktigt och inte helt lätt. Det blir inte lättare om aktörer använder sig av algoritmer och AI-teknik i syfte att påverka.

Den mörka baksidan är att med generativ AI går det att på bara någon minut dränka ett flöde med falsk information. Fylls nätet med falsk information är det ännu större utmaning att skilja sann fakta från falsk. 

Forskare pratar idag om vikten av källtillit, ett bra komplement till källkritik. Med källkritik menas att du granskar och bedömer en särskild artikel eller ett inlägg. Källtillit betyder att du bedömer att avsändaren är trovärdig. Det kan gälla myndigheter, organisationer, institutioner eller en tidning du litar på. 

Vid det här laget är väl alla medvetna om att vi befinner oss i våra, av sociala medierna, anpassade filterbubblor. Jag ser innehåll som är anpassat efter vad jag gillar och hur jag beter mig. Oftast får jag förslag på liknande saker som jag kan tänkas gilla, samma gäller ju de annonser jag får upp i mitt flöde. Det händer att sociala medier justerar algoritmerna så att jag ser ett innehåll som är till för att få mig att reagera. Nu är ju inte steget långt till att förstå att om någon aktör vill påverka mig så kan de alltså successivt fylla mitt flöde med anpassad information. Så det gäller att alltid ha ett kritiskt öga.

 

Källkritiska frågor 

 1. Vem säger detta?
  Är det en trovärdig avsändare? 

 2. Vad är syftet med informationen?
  Vill avsändaren att jag ska tycka något, göra något? 

 3. Kontrollera fakta.
  Stämmer det, är det aktuellt?
  Research, research och åter research. 

 4. Kolla dina egna åsikter.
  Utmana dina egna föreställningar. Prova att ta några steg utanför din egna filterbubbla. 

Källor: internetkunskap.se, internet, chatGPT 4