Lexicon Interactive och generativ AI - Robot med Fjäril

SÅ JOBBAR VI Lexicon Interactive och generativ AI

Generativ AI har på kort tid blivit något som genomsyrar vårt arbete på olika nivåer. Så här arbetar vi idag.  

Kortfattat så använder vi AI-tjänster som en extremt tillgänglig kollega. Vi bollar idéer, genererar bildmaterial, skriver om texter, sammanfattar och översätter.  

Vi använder verktygen för att effektivisera vårt arbete och göra det vi producerar bättre. 

AI OCH TEXTER Obegränsat med kreativa uppslag

Vi skriver jättemycket text. Mycket av det vi gör har sitt ursprung i just text. Oavsett om det handlar om ett manus till en film, planering till en distansutbildning eller delar av en e-learning.  

Här använder vi oftast ChatGPT eller Microsoft Copilot för att få förslag på innehåll, disposition eller tonalitet. När det gäller fakta och pedagogik så är det dock mer manuellt arbete. Vi vill vara säkra på att det vi säger stämmer och att det är så pedagogiskt som det behöver vara. Vi vill ha sista ordet, så att säga. 

AI OCH BILDER Effektivt framtagande av grafik

Bilder och illustrationer genererade av AI fungerar bäst då de inte behöver vara så specifika, på ungefär samma sätt som de stora bildbankerna. Är det specifika bilder på till exempel en människa i en viss yrkesroll, en situation på en arbetsplats eller liknande så arbetar vi fortfarande traditionellt med riktiga fotografier eller illustrationer framtagna av oss själva. 

Däremot kan vi ta hjälp av AI för att snabbt och enkelt redigera om en bild, ta bort en bakgrund eller lägga till något element. 

AI OCH LJUD Flexibilitet och möjligheter

I vår bransch har syntetiska röster länge varit ett alternativ till den studioinspelade rösten. Med AI-drivna TTS-tjänster (Text-to-speech) har vi fått ytterligare ett alternativ. Här gäller det att hålla koll på hur det som ska sägas låter när det inte sägs av en riktig människa. En AI kan lätt snubbla på förkortningar eller ha problem med yrkesjargong. Om AI-tjänsten får rimliga förutsättningar är det dock ett kostnadseffektivt alternativ till studioinspelningen. Vi klonar dock inga röster andra än våra egna. 

Lexicon Interactive och generativ AI - Illustration kugghjul i hjärna

Integritet och försiktighet

I många fall arbetar vi med innehåll som inte är vårt eget utan våra kunders. Här är det viktigt för oss att belysa att vi aldrig laddar upp och bearbetar personuppgifter eller texter och bilder som kan ha ett känsligt innehåll.  

I de sammanhang vi klonar någon, det vill säga tar fram en digital kopia med någons röst och eller video för ett specifikt ändamål, så reglerar vi också användningen i avtal, så att inblandade kan känna sig trygga med hur och var materialet kommer användas.

Mer AI från ELB

Vår programvaruleverantör ELB-learning har en sida där de översiktligt berättar om hur de erbjuder AI-tjänster i sina verktyg. Där kan du bland annat läsa om att generera 360-bilder i CenarioVR eller generera en hel digital utbildning. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss!