Behandling av personuppgifter

I samband med att du använder något av våra kontaktformulär så behandlar vi personuppgifter om dig, såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Detta gör vi enbart i syfte att kontakta dig tillbaka. Fullständig information om vår behandling återfinns i Lexicons personuppgiftspolicy.