E-learning i mobil med illustrationer av diplom, äpplen m.m som 'hoppar ut'.

Skräddarsydd produktion Kundanpassad digital utbildning

- er katapult mot framtiden

Medarbetarnas kunskap och förmåga är en av de viktigaste tillgångarna hos en organisation. Vi på Lexicon Interactive producerar kundanpassad digital utbildning, ofta i form av e-learning, som hjälper organisationer att utveckla sina medarbetare och säkra organisationens framgång. Genom att producera engagerande och effektivt digitalt lärande tar vi oss an ert kompetensbehov.

Utöver en digital utbildningslösning av högsta kvalitet kan vi även lova er en stabil partner som gör det tryggt, enkelt och roligt att ta fram digital utbildning.

Tre bra grejer med kundanpassad digital utbildning

Mätbara resultat för organisationen

Oberoende av tid och rum för målgruppen

Engagerande interaktivitet förhöjer lärandet

Jobbar på en laptop på ett fik
Så fungerar det

E-learning som gör skillnad

Digital utbildning producerad av Lexicon Interactive är helt skräddarsydd och anpassad efter just era behov. Utbildningarna används ofta i ett LMS (Learning Management System) och då får ni som organisation möjlighet att mäta såväl genomförandegrad som kunskapsförflyttning inom de ämnen som behandlas i utbildningen. Målgruppen för utbildningen får tillgång till ett lärande som är oberoende av tid och rum och som de kan ta del av på sina egna villkor.

Genom att arbeta med behovsanalys, kunskapsmål och avgränsningar tar vi tillsammans med er fram den bästa digitala lösningen. Det kommer ge användarna en effektiv och engagerande utbildningsupplevelse där interaktivitet bidrar till att förhöja lärandet.

Vill du prata med oss?

Skärmar visar teamsmöte och bakom står en fotograf och glad tjej
VARFÖR DIGITAL UTBILDNING?

Det här kan du uppnå med digital utbildning

 • Lägre utbildningskostnader.
 • Beteende- och attitydförändringar.
 • Motiverade medarbetare.
 • Snabb implementation av nya arbetssätt.
 • Färre incidenter och högre regelefterlevnad.
 • Effektiv uppföljning av utbildningsinsatser.
Robert från Lexicon Interactive filmar sig själv uppifrån och visar oss resultatet i en liten padda.

Branschledande leverantör

Lexicon Interactive har i mer än 15 år levererat kundanpassad digital utbildning som gör skillnad i människors vardag.

Med hjälp av väl fungerande metoder, processer och verktyg leder vi arbetet genom pedagogiska besvärligheter och tekniska utmaningar. Med förtroende hos både privata företag och organisationer inom offentlig sektor vet vi vad som engagerar och utvecklar människor.

Några vanliga ämnesområden för digital utbildning:

Ikon för Onboarding

Preboarding och Onboarding

Sparar tid på omfattande introduktionsprogram och ser till att inget viktigt glöms bort att sägas.

Ger nytillkomna medarbetare en engagerande och tidseffektiv introduktion till rollen, arbetsplatsen eller organisationen.

Vanliga ämnen är:

 • Introduktion till specifika roller.
 • Introduktion till nyanställda.
 • Introduktion till arbetsplatsen för externa konsulter.
Ikon för Compliance

Compliance

I stort sett alla organisationer lyder under regelverk av olika slag. Det kan vara allt ifrån ett certifierande åtagande till rena lagar och föreskrifter.

Oavsett om det är årliga kontroller eller engångsutbildningar kan du säkerställa att användarna besitter den kunskap de behöver.

Vanliga ämnen är:

 • IT- och informationssäkerhet.
 • Tillträdesutbildningar till anläggningar.
 • Ekonomiska regelverk.
 • Policy- och standardefterlevnad.
Ikon för systemutbildning

Systemutbildningar

Ger rätt roll rätt förutsättningar att arbeta med era system och applikationer.

Användarna får djupare kunskap med interaktiva simuleringar. Det rena handhavandet kan kompletteras med förståelse för helheten, kunskapsverifierande tester och ett digitalt kunskapsstöd.

Vanliga ämnen är:

 • Ärendehanteringssystem.
 • Incident- och avvikelserapportering.
 • Ekonomisystem.
 • Applikationsutbildningar.
Ikon för beteendeförändring

Beteendeförändring

För att någonting ska ske på ett annat sätt behövs ofta en beteendeförändring.

Här kan en engagerande digital utbildning vara en viktig pusselbit för alla de tillfällen då målgruppen behöver agera på ett annat sätt än vad de gör idag.

Vanliga ämnen är:

 • Försäljning
 • Kundbemötande och service
 • Nya arbetsmetoder och processer.

E-learning passar i flera situationer

Och trivs bra med sällskap. Här är några exempel på när det passar bra med digital utbildning.

Ikon med medalj

Test och certifiering

Ett medarbetarna faktiskt besitter rätt kunskaper är ibland avgörande för en verksamhet.

Här är kunskapstester och certifieringar nyttiga verktyg. Tillsammans med er kan vi konstruera frågor och kunskapstester som distribueras i era befintliga system eller med hjälp av de verktyg och system vi har att erbjuda.

Ikon med videokamera

Fristående film, animation eller podcast

Ta vara på användarnas tid och gör inte mer än nödvändigt.

Digitalt lärande finns i många skepnader och ibland finns behovet av en mindre och väl avgränsad utbildningsinsats. Oavsett om det handlar om 3D-animering, enkel storytelling eller filminspelning på plats hos er eller i studio, kan vi hjälpa er med hela produktionen.

Ikon för akademi

Delar i en akademi

Akademi, lärplattform eller kunskapsportal, kärt barn har många namn. Oavsett vad ni kallar ert nav för distribution av utbildning så hjälper vi er att producera digital utbildning för era användare och målgrupper - alltid med fokus och grund i att höja kunskap och kompetens.

Ikon med resväska

Blandat lärande

Ibland behövs mer än det rent digitala formatet för uppnå önskat resultat. Vi har lång erfarenhet av att ta fram innehåll och ge råd om vilka aktiviteter ni behöver genomföra som ett komplement till er digitala utbildning. Det kan behövas insatser både före och efter utbildningen för att den ska ge önskad effekt. Det kan exempelvis vara gruppdiskussioner, klassrumsutbildning och coachande samtal. Vi hjälper er genom hela lärresan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Relaterade erbjudanden

Illustrationer av olika sorters utbildningar hoppar ur en telefon

Behöver ni ett kraftfullt författarverktyg för e-learing?