Blogg

Vi snackar direktupphandling

24 juni 2024 | Lexicon Interactive
Tre höns spatserar fritt i en trädgård

Det är inte helt lätt att göra en direktupphandling och här ger Anna Hälsing tre tips till den som ska få till en direktupphandling för första gången. 

Hej Anna! Du har ju jobbat länge på Lexicon Interactive i olika roller och från den 15 maj har du titeln som upphandlingsansvarig. Vad innebär det? 

— Det innebär att jag ansvarar för alla typer av upphandlingar som vi kan svara på inom våra områden. Det gäller för privat och offentlig sektor. Det finns ju två typer av upphandlingar kan man säga, ramavtalsupphandlingar och direktupphandlingar. Direktupphandlingar är enklare och ett bra sätt att kunna upphandla snabbare! 

Har du några tips till den som för första gången ska göra en direktupphandling av en digital utbildning?  

— Jag har hur många tips som helst faktiskt, men grundtipsen kommer här: 

siffran 1Kom ihåg att det är ok att prata med leverantörer innan en upphandling ska göras.
Det är bra för då kan du skapa ett bättre underlag och du kan förvänta dig bättre anbud. Ha dock respekt för dina potentiella leverantörers tid!

siffran 2Prata med och bjud in mer än en leverantör.
Detta är viktigt för att säkerhetsställa konkurrens. Du får fler anbud att välja på och det möjliggör att du kan välja den mest lämpade leverantören. 

siffran 3Se till att leverantörer har möjlighet att ställa frågor under processen.
Ju mer leverantören vet desto bättre anbud kommer du få. 

— Fördelen med direktupphandling är ju att det är enklare, går snabbare och som upphandlare kan du själv välja vilka leverantörer du bjuder in. Ganska smidigt när behovet uppstår tänker jag. 

Toppen! Anna du jobbar ju som du heter, i Hälsingland och har lite olika typer av kollegor på plats. Tack för bilden från tjejkvällen förra sommaren. ❤ 

Frågor och svar om direktupphandling

Direktupphandling är en upphandlingsmetod som används när kontraktsvärdet inte överstiger vissa tröskelvärden. Denna metod är enklare och snabbare än formella upphandlingsförfaranden och används främst för mindre kontrakt. Det innebär att myndigheten kan välja leverantör direkt utan att behöva annonsera upphandlingen. 

Tröskelvärdena för direktupphandling varierar beroende på om det är en nationell eller EU-upphandling. I Sverige är tröskelvärdet för direktupphandling av varor och tjänster cirka 700 000 SEK. Dessa belopp uppdateras regelbundet, så det är viktigt att hålla sig informerad om aktuella regler. 

Även om direktupphandling är enklare än andra upphandlingsformer, finns det fortfarande regler som måste följas: 

- Transparens. Upphandlingen ska genomföras på ett öppet och transparent sätt. 

- Icke-diskriminering. Alla leverantörer ska behandlas lika och rättvist. 

- Proportionalitet. Kraven som ställs på leverantörerna ska vara proportionerliga i förhållande till upphandlingens värde och omfattning. 

-  Dokumentation. Det är viktigt att dokumentera upphandlingsprocessen för att säkerställa spårbarhet och rättssäkerhet. 

Direktupphandling kan användas när kontraktsvärdet är under tröskelvärdet eller när det finns särskilda skäl, såsom extrem brådska som inte har orsakats av den upphandlande myndigheten, eller om det bara finns en leverantör som kan tillhandahålla de nödvändiga varorna eller tjänsterna. 

För att säkerställa konkurrens även vid direktupphandling bör den upphandlande myndigheten eller företaget sträva efter att få flera anbud. Detta kan ni göra genom att kontakta flera potentiella leverantörer och be om offert, även om det inte finns ett krav på annonsering.