Blogg

Visste du att skolans nationella prov snart blir digitala?

08 maj 2024 | Lexicon Interactive
Illustration klassrum, elever med datorer

Vi har på uppdrag av Skolverket skapat en webbutbildning till lärare, rektorer, administratörer med flera – kort sagt de inom skolvärlden som ska använda Skolverkets provplattform för nationella prov.

Ja, snart ska alla nationella prov bli digitala och det betyder ju en ganska stor omställning för många. Webbutbildningen om provplattformen består av instruktionsfilmer, manualer, olika scenarier och simuleringar som deltagaren kan öva på innan det blir skarpt läge. 

Utbildningen är till för bland andra de som ska administrera, övervaka och bedöma nationella prov eller följa upp resultat. Målet är att trygga skolpersonalen i hanteringen av plattformen och utbildningen utgör en bra förberedelse inför de kommande digitala nationella proven.  

Att få skapa pedagogiskt material till ett gäng superpedagoger har varit en ynnest! Resan mot en färdig utbildning har varit både lärorik, intressant och rolig. Från Lexicon Interactive var vi många inblandade i projektet och jag passar på att fråga Anton och Emil vad de tar med sig särskilt.

“Det var både utmanande och lärorikt att skriva manus för en systemutbildning med ett så stort innehåll, skilda målgrupper och höga tillgänglighetskrav. Vad som i manus såg ut som en väldigt komplex navigering, med fler nivåer och undermenyer, blev i slutändan en relativt lättnavigerad utbildning med tydlig struktur - det var kul att se!” 

Anton, manusförfattare

 

”Vi har verkligen fått vässa våra kreativa förmågor då detta projekt innehöll ett stort faktaunderlag och har höga tillgänglighetskrav. Uppdraget var att skapa en lättnavigerad utbildning med bland annat övningar som både är pedagogiska och interaktiva. Jag har lärt mig otroligt mycket och jag är verkligen stolt över den utbildning vi har tagit fram.” 

Emil, produktionsledare

Provplattformen - Inledande film