Swedish Learning Award Polisen

Polismyndigheten och Lexicon Interactive 

Vi är otroligt stolta över att vara nominerade med bidraget ”Chef i vardagen” i den tunga kategorin ”Årets upskill reskill” tillsammans med Polismyndigheten.

Chef i vardagen är ett omfattande utbildningspaket som är anpassat och pedagogiskt utformat för samtliga chefer inom Polismyndigheten. Utbildningspaketet bygger på ett blandat lärande och ligger i linje med Polisens strategiska initiativ.

Hela kompetensinsatsen syftar till att ge chefer rätt förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper inom sex olika ämnesområden och kunna tillämpa dessa i sin vardag. Under arbetets gång har verksamhetens och chefernas behov av ny eller utvecklad kompetens varit i ständigt fokus.

Madeleine Boman, uppdragsledare för Chef i vardagen på Polismyndigheten understryker:

”En framgångsfaktor är att detta verkligen varit ett stort tillsammansarbete, där varje individs bidrag har varit enormt betydelsefullt. Vi har jobbat i tvärfunktionella team från olika organisatoriska delar och verksamheter, där lärande även uppstått under arbetets gång, då många har fått insikter om varandras vardag.”