Onboarding - Toppbild med illustrationer

Onboarding

Så integrerar ni nya kollegor till teamet snabbt och smidigt

Att välkomna nya kollegor på rätt sätt är avgörande för att säkerställa en lyckad integration i företaget och en produktiv arbetsmiljö. En effektiv onboarding-process kan bidra till en ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning och ökad produktivitet.

På Lexicon Interactive erbjuder vi skräddarsydda lösningar för onboarding som hjälper er att integrera era nya medarbetare på ett snabbt och smidigt sätt.

Effektivisera onboardingprocessen med skräddarsydda lösningar

På Lexicon Interactive är vi experter på att utveckla skräddarsydda onboardinglösningar som effektiviserar integrationsprocessen för era nya medarbetare. Vi hjälper er att ta fram en plan för hur ni bäst introducerar nya medarbetare till företaget, dess kultur och rutiner. Vi skapar interaktiva utbildningsmaterial och verktyg som ger era nya medarbetare en djupare förståelse för er organisation och dess värderingar.

Onboardingprocessen steg-för-steg

Preboarding

Preboarding är den period som föregår den faktiska anställningen och är en möjlighet att ge nya medarbetare viktig information innan de börjar arbeta. Det kan inkludera att skicka välkomstmeddelanden, gärna i form av film eller varför inte ett microlärande - nödvändiga formulär och information om första dagen.

Första arbetsdagen

Den första arbetsdagen är en avgörande tidpunkt för nya medarbetare. De bör känna sig välkomna och bli introducerade till arbetsplatsen och teamet. Detta inkluderar att tillhandahålla nödvändig utrustning och att ge dem en rundtur på arbetsplatsen.

Utbildning och kunskapsöverföring

Under de första veckorna bör nya medarbetare få nödvändig utbildning och information om företaget, dess processer, och deras specifika roll. Det kan inkludera digitala utbildningar, handledning och praktisk träning.

Integration i företagskulturen

För att trivas i företaget är det viktigt att förstå och anpassa sig till företagskulturen. Detta inkluderar att introducera företagets värderingar, normer och arbetsprinciper.

Uppföljning och feedback

Onboardingprocessen bör inte sluta efter några veckor. Det är viktigt att ha uppföljningsmöten med nya medarbetare för att säkerställa att de trivs och presterar bra. Feedback bör också samlas in för att kontinuerligt förbättra onboardingprocessen.

Fördelar med onboarding

Att satsa tid och resurser på onboarding är en investering som ger avkastning i form av ökad produktivitet, minskad personalomsättning och engagerade medarbetare. Här är några av de främsta fördelarna med att ha en effektiv onboardingprocess:

1. Bibehållen personal
En välkomnande onboardingprocess ökar sannolikheten att nya medarbetare stannar på lång sikt.

2. Snabbare Time-to-Performance
Genom att förbereda medarbetarna väl kan de börja leverera resultat snabbare.

3. Kostnadsbesparingar
Att behålla medarbetare är kostnadseffektivare än att kontinuerligt anställa och träna nya.

4. Ökat medarbetarengagemang
Engagerade medarbetare är mer benägna att göra sitt bästa arbete och stanna på företaget.

Anpassade lösningar för alla typer av företag

Oavsett storlek eller bransch på ert företag så har vi lösningar som passar just er. Vi skräddarsyr onboardingprocessen utifrån era specifika behov och önskemål för att säkerställa en så smidig och effektiv integration som möjligt för era nya medarbetare. Vi kan erbjuda både traditionella och digitala verktyg, såsom interaktiva utbildningar, videos, presentationer och quiz, för att skapa en mångsidig och engagerande onboardingprocess.

Tre glada e-learning-producenter runt ett bord med en dator.

Erfarenhet och expertis inom onboarding

På Lexicon Interactive har vi lång och gedigen erfarenhet av att utveckla effektiva onboarding-lösningar för företag i olika branscher. Vi har expertis inom pedagogik och design, vilket gör att vi kan skapa en användarvänlig och engagerande onboarding-process för era nya medarbetare. Vi arbetar nära er för att säkerställa att vi förstår era specifika behov och önskemål, och för att skapa en onboarding-process som är anpassad efter era förutsättningar.

Ta er onboarding till nästa nivå med oss!

På Lexicon Interactive hjälper vi er att utveckla en skräddarsydd onboarding-process som passar just era behov och önskemål. Kontakta oss idag för att ta er onboarding till nästa nivå och integrera era nya medarbetare på ett smidigt och effektivt sätt. Vi ser fram emot ditt mejl eller samtal!

Vanliga frågor om onboarding

Onboarding är en process som syftar till att introducera nya medarbetare i en organisation på ett strukturerat sätt. Det är en viktig del av rekryteringsprocessen eftersom det kan bidra till att nya kollegor snabbare kan bli produktiva och känna sig trygga i sin nya roll.

En onboardingprocess kan innehålla olika moment, beroende på organisationens behov och resurser. Vanligtvis ingår:

  • Presentation av organisationen, dess historia, kultur och värderingar.
  • Introduktion till organisationens produkter eller tjänster.
  • Introduktion till den nya rollen, arbetsuppgifter och förväntningar.
  • Utbildning kring organisationens system och verktyg.
  • Möjlighet att träffa kollegor och ledning.

En digital onboarding-plattform är en plattform online som används för att genomföra en onboarding-process. Det kan vara ett verktyg som ger tillgång till utbildningsmaterial, möjlighet att interagera med andra nya medarbetare och ledning, samt att få feedback och svar på frågor.

Onboarding är viktigt eftersom det ger fördelar för både företaget och de nya medarbetarna. Fördelarna inkluderar att behålla personal, snabbare tid till full prestation, besparingar i kostnader och ökat engagemang bland medarbetarna. En effektiv onboardingprocess hjälper företag att integrera nya medarbetare smidigt, vilket resulterar i bättre arbetsresultat och arbetsmiljö.

Onboardingprocessens längd kan variera beroende på företagets behov och bransch. Generellt varierar det från några dagar till flera veckor. Den första arbetsdagen och den första månaden är vanligtvis de mest intensiva perioderna under onboarding. Längden och omfattningen av onboarding bör anpassas efter den nya medarbetarens specifika roll och komplexitet.

Att genomföra en omfattande onboarding kan vara tidskrävande, men det är en investering som ger avkastning i längden. För att hantera din tid effektivt kan du överväga följande:

  • Skapa en välstrukturerad onboardingplan i förväg.
  • Delegera vissa onboardinguppgifter till andra teammedlemmar eller avdelningar.
  • Använd digitala verktyg och automatisering för att förenkla administrativa uppgifter.
  • Sätt av regelbundna tidpunkter för uppföljning och stöd till nya medarbetare.

Ett av de vanligaste misstagen är att underskatta vikten av att tydligt kommunicera förväntningar och mål till nya medarbetare. Det kan leda till förvirring och missförstånd. Dessutom kan bristande uppföljning och stöd under de första veckorna få nya medarbetare att känna sig osäkra eller övergivna. För att undvika detta är det viktigt att kontinuerligt kommunicera, följa upp och stödja de nya medarbetarna under hela onboardingprocessen.

Vill du veta mer?

Har du några frågor om onboarding? Vi hjälper dig gärna.